Waarom er geen voorleesversie van het examen VOL-VCA is (en ook niet komt)

‘Kunnen jullie ervoor zorgen dat er een voorleesversie van het VOL-VCA-examen komt?’ Het is waarschijnlijk de meest gestelde vraag over de examenvariant voor operationeel leidinggevenden. Op zich begrijpelijk: het zou een uitkomst zijn voor mensen die moeite hebben met lezen. Toch hebben we een goede reden om deze optie niet aan te bieden.

Interpreteren en toepassen van informatie

Een operationeel leidinggevende heeft meer taken bij het organiseren van de arbeidsomstandigheden dan een operationeel medewerker. Eén belangrijke extra taak van de operationeel leidinggevende is het interpreteren van informatie en het toepassen van deze informatie in het werk. Vaak gaat het om schriftelijke informatie, afkomstig van het eigen bedrijf, de opdrachtgever of uit de omgeving. Denk bijvoorbeeld aan:

  • Documenten die de opdracht beschrijven, zoals een offerte, werkorder of opdrachtbon.
  • Documenten die veiligheidsmaatregelen beschrijven, zoals een veiligheidsplan, VGM-plan of een werkvergunning.
  • Documenten met uitgangspunten en achtergrondinformatie, zoals procedures van het eigen bedrijf en de opdrachtgever, of nieuwsberichten over veilig werken.
  • Gebruiksaanwijzingen van arbeidsmiddelen.
  • Aanwijzingen ter plaatse.

Om het werk veilig en gezond te laten plaatsvinden, is het belangrijk dat de operationeel leidinggevende dit soort documenten kan lezen. Dit is ook de reden dat we geen voorleesversie van het VOL-VCA-examen aanbieden: we verwachten dat kandidaten kunnen lezen.

Meten en ontwikkelen van leesvaardigheid

Om de teksten van het VOL-VCA-examen goed te kunnen begrijpen, moet de examenkandidaat kunnen lezen op taalniveau 2F. De Taalmeter 2F is een hulpmiddel om na te gaan of iemand dit niveau beheerst. Kandidaten die hun leesvaardigheid willen verbeteren, kunnen bij de Stichting Lezen en Schrijven terecht voor hulp.

Over VOL-VCA

Met een diploma Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden VCA (VOL-VCA) laat u zien dat u basiskennis hebt over veiligheid, gezondheid en milieu en dat u deze kennis kunt toepassen. Zo vergroot u zowel uw eigen veiligheid als die van de mensen aan wie u leidinggeeft. U kent de wet- en regelgeving, kunt gevaarlijke situaties en handelingen herkennen én weet hoe u deze kunt voorkomen. Ook bent u een volwaardig aanspreekpunt voor opdrachtgevers, management en medewerkers. Kortom: met VOL-VCA laat u zien dat u weet wat er van u verwacht wordt.

VOL-VCA behandelt dezelfde onderwerpen die bij B-VCA aan bod komen, maar dan bekeken vanuit de operationeel leidinggevende. VOL-VCA vraagt vergeleken met B-VCA op onderdelen meer kennis. Ook is die kennis meer toepassingsgericht. Zo moet u niet alleen weten wat veilig gedrag is, maar moet u ook weten hoe u dat kunt stimuleren. En moet u niet alleen weten wat een taakrisicoanalyse is, maar ook wanneer u die moet uitvoeren of bijstellen.

VOL-VCA is bedoeld voor operationeel leidinggevenden en zzp'ers die als onderaannemer bij een VCA-gecertificeerd bedrijf werken (en van vanuit die hoedanigheid hun eigen arbeidsomstandigheden organiseren).