Uitstel van hercertificatie vanwege de coronacrisis? Dit zijn de afspraken

Het uitvoeren van een hercertificatie-audit is met alle beperkende maatregelen vanwege het coronavirus een stuk lastiger geworden. Als de audit niet goed of niet helemaal kan worden uitgevoerd, kan de certificatie-instelling besluiten om het bedrijf uitstel van hercertificatie te verlenen. In dit artikel vertellen we hoe dat in zijn werk gaat.

Protocol voor buitengewone gebeurtenissen en omstandigheden

Tijdens de coronacrisis volgen de erkende certificatie-instellingen het protocol van de Raad voor Accreditatie (RvA) voor buitengewone gebeurtenissen en omstandigheden. Op basis hiervan bepalen zij in hoeverre en in welke vorm audits kunnen doorgaan en hoe zij omgaan met VCA-, VCO- en VCU-certificaten die na 12 maart 2020 (de dag waarop de overheid de eerste beperkende maatregelen tegen het coronavirus nam) verlopen of zijn verlopen.

Uitstel van hercertificatie

Bedrijven met een certificaat dat binnenkort verloopt, moeten zich opnieuw laten certificeren als zij gecertificeerd willen blijven. De certificatie-instelling voert dan een hercertificatie-audit uit. Dit is met alle beperkende maatregelen die nu gelden vanwege het coronavirus, een stuk lastiger geworden. Als de audit niet goed of niet helemaal kan worden uitgevoerd, kan de certificatie-instelling op basis van het RvA-protocol besluiten om het bedrijf uitstel van hercertificatie te verlenen.

De certificatie-instelling stuurt het bedrijf hiervan een schriftelijke bevestiging. Het bedrijf kan met deze schriftelijke bevestiging aan zijn opdrachtgever laten zien dat het uitstel heeft gekregen en dus alsnog voor de opdrachtgever aan de slag mag.

Deze manier van werken is in lijn met de werkwijze van het International Accreditation Forum (IAF). Zie voor meer achtergrondinformatie vraag 8 en 10 van de veelgestelde vragen van het IAF.

Meer weten?