Veiligheidspaspoort

In het veiligheidspaspoort legt u uw kennis en ervaring en enkele relevante medische gegevens vast. Hiermee toont u aan dat u veilig werkt en gezond genoeg bent om de werkzaamheden uit te voeren.

Wat en voor wie

Het veiligheidspaspoort (ook wel Personal Safety Logbook genoemd) is een persoonlijk document waarin uw diploma’s, vaardigheden en enkele medische gegevens staan. Denk aan veiligheidscursussen en -instructies, arbo-trainingen, medische onderzoeken en keuringen en vaccinaties. Met het veiligheidspaspoort toont u aan dat u veilig werkt en dat u gezond genoeg bent voor bepaalde werkzaamheden.

Het veiligheidspaspoort is bedoeld voor medewerkers en zzp’ers die risicovol werk doen of in een risicovolle omgeving werken. Het gebruik ervan is niet verplicht, ook niet voor bedrijven met een VCA-certificaat of personen met een VCA-diploma.

Waarom

Met het veiligheidspaspoort laat u zien dat u een goed getrainde vakman of vakvrouw bent. Werkgevers en opdrachtgevers kunnen aan de hand van het veiligheidspaspoort nagaan of u de juiste papieren heeft om veilig en gezond te werken en of u gezond genoeg bent om het werk uit te voeren.

Stappenplan

Uw werkgever bestelt een leeg veiligheidspaspoort. U kunt dit niet zelf doen - tenzij u zzp’er bent, in dat geval bent u natuurlijk uw eigen werkgever.
U vult u het paspoort samen met uw werkgever in. Het invullen van het medische gedeelte is vrijwillig. U bent niet verplicht deze gegevens te delen. Soms moet u een stempel, sticker of handtekening vragen aan de instelling waar u een bepaalde opleiding of training heeft gevolgd, om aan te tonen dat u echt de genoemde kennis en ervaring heeft.
U bent er samen met uw werkgever verantwoordelijk voor dat het veiligheidspaspoort goed is ingevuld en dat de informatie juist en actueel is. Dit is belangrijk, om uzelf en anderen niet in gevaar te brengen. Heeft u met succes een nieuwe opleiding gevolgd? Dan schrijft u die meteen in het paspoort bij.

Geldigheid

Het veiligheidspaspoort is onbeperkt geldig. Dit geldt ook voor oudere exemplaren waarin een geldigheidsduur van tien jaar staat vermeld.

Het veiligheidspaspoort en andere landen

Het veiligheidspaspoort is bedoeld voor gebruik in Nederland en België. Het document zelf heeft geen formele status; er is dus geen sprake van erkenning in of door andere landen. Dit geldt natuurlijk wel voor de opleidingen die in het paspoort staan vermeld.

Digitale varianten

Verschillende organisaties hebben digitale varianten van het papieren veiligheidspaspoort geïntroduceerd, of zijn bezig hierover na te denken. Hierbij worden gegevens digitaal opgeslagen, op een pas of in de cloud. Actuele voorbeelden zijn het Digital Safety Passport van Deltalinqs, de Bouwplaats-ID van de cao-partijen in de bouw en het Digitaal Veiligheidspaspoort van railAlert.

Het papieren veiligheidspaspoort blijft ondertussen gewoon bestaan.

Kosten

Een veiligheidspaspoort kost € 14,50 exclusief btw en verzendkosten.