Gebruik van het VCA-, VCO- en VCU-logo

Voor het gebruik van het VCA-, VCO- en VCU-logo gelden spelregels, die we hier kort toelichten. De SSVV volgt signalen of vermoedens van misbruik op en onderneemt zo nodig juridische actie.

Wie mogen het logo gebruiken en voor welk doel?

De merken VCA, VCO en VCU en de bijbehorende logo's zijn geregistreerd bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BOIP). Dit betekent dat niet iedereen de logo's zomaar mag gebruiken. De volgende regels gelden:

  • Gecertificeerde bedrijven mogen het logo gebruiken voor promotionele doeleinden, om (potentiële) opdrachtgevers en relaties te laten zien dat zij VCA-, VCO- of VCU-gecertificeerd zijn.
  • Erkende opleiders mogen het logo gebruiken om (potentiële) cursisten en relaties te laten zien dat zij door de SSVV erkende opleidingen aanbieden. Zij moeten het logo gebruiken op de diploma's en getuigschriften die zij uitreiken.
  • Erkende examencentra mogen het logo gebruiken om (potentiële) kandidaten en relaties te laten zien dat zij door de SSVV erkende examens aanbieden. Zij moeten het logo gebruiken op de diploma's die zij uitreiken.
  • Erkende certificatie-instellingen mogen het logo gebruiken om (potentiële) opdrachtgevers en relaties te laten zien dat zij door de SSVV erkende certificering aanbieden. Zij moeten het logo gebruiken op de certificaten die zij uitreiken.
  • Internationale organisaties waarmee de SSVV een samenwerkingsovereenkomst heeft en die het VCA-schema 1-op-1 gebruiken, moeten het logo gebruiken. Internationale organisaties waarvoor dit niet het geval is, mogen het logo niet gebruiken.
  • Anderen mogen het logo alleen voor niet-commerciële doelen gebruiken. Uitzonderingen hierop zijn alleen mogelijk na schriftelijke toestemming van de SSVV.
  • Bij onrechtmatig gebruik van ons logo, d.w.z. alle andere wijzen dan hierboven beschreven, nemen wij juridische stappen ter bescherming van het gebruik van ons logo.

Hoe moet het logo worden gebruikt?

Het logo mag - op de grootte na - niet worden aangepast (bijvoorbeeld aan eigen huisstijlen). Voor gebruik op donkere ondergronden is een diapositieve variant beschikbaar.

Introductie nieuwe logo's

De bestaande VCA-, VCO- en VCU-logo's zijn vervangen door nieuwe logo's. Gebruikers van de oude logo's moeten die vervangen door de nieuwe logo's, uiterlijk bij het einde van de economische levensduur van een middel/uiting. Heeft u bijvoorbeeld het oude VCA-logo op uw briefpapier staan, dan gaat u het nieuwe logo gebruiken op het moment dat u toe bent aan nieuw briefpapier. Eerder mag natuurlijk ook. De oude logo's blijven tot 2028 geldig, maar het gebruik hiervan wordt niet langer ondersteund. Heeft u vragen over de overgang van de oude naar de nieuwe situatie? Neem dan contact met ons op.

vca-logo-oud.pngHet oude VCA-logo

Downloads